Colofon

Logo van Bouwinvest

Met een totaal belegd vermogen van circa 5,4 miljard euro is Bouwinvest een van de grootste zelfstandige vastgoedvermogensbeheerders in Nederland voor institutionele investeerders, met het bpfBOUW als grootste investeerder. De Nederlandse beleggingsportefeuille is ondergebracht in een Woningfonds, een Kantorenfonds en een Winkelfonds. Een eigen ontwikkeltak voorziet het Woningfonds van nieuwe projecten die aansluiten op onze kwaliteitseisen. Een eigen pijplijn, strategische/kwalitatieve turn key aankopen en zorgvuldig portefeuillemanagement zorgen voor een continue vitalisering en optimalisering van onze portefeuille. Mede daardoor hebben we een langjarig track record opgebouwd van projecten in verschillende vastgoedsectoren, zowel als ontwikkelaar als belegger. Daarnaast verzorgt Bouwinvest het management van internationale vastgoedinvesteringen voor bpfBOUW. Bouwinvest bestaat uit drie business units: Asset Management, Projectontwikkeling en International Investments, ondersteund door een aantal stafafdelingen.